Vi har ca. 30 st olika tippekipage för transporter av sand, grus, sten, bergkross, schaktmassor, mm.