Vi har en kranbil som vi levererar storsäckar med och annan styckegodshantering. Kranbilen är också utrustad med skopa för leverans av sand. grus, makadam, bergkross, mm.