Betong- & gjutgrus. Grusen används tillsammans med makadam, cement och vatten för att tillverka betong.

Rörgrus. Grusen används för att skydda rör, mm. i rörgravar, mm.

Hoppsand (EU-sand). Sanden används som stötdämpande lager vid fall från gungor, klätterställningar, mm.

Puts- & mursand. Sanden blandas med cement & vatten för putsning av väggar & murning av block, mm.

Dressand. Sanden används till dressning av gräsmattor, mm.

Kabelsand. Sanden används för att skydda känsliga kablar, mm. i rörgravar, mm.

Leksand. Sanden används till sandlådor, sandstränder, mm.

Filtergrus. Gruset används till infiltrationsanläggningar, inblandning jord- & torvprodukter, mm.

Dräneringsgrus. Gruset används som dräneringslager till vägdike, husgrunder, mm.