Makadam 2/5 används till asfalt- & betongtillverkning, plattsättning, halkbekämpning, mm.

Makadam 8/12 används till asfalt-& betongtillverkning, under cellplast, gårdsytor, dränering, mm.

Makadam 12/16 används till asfalt- & betongtillverkning, dränering, mm.

Makadam 32/90 används till dränering, erosionsskydd, mm.

Makadam 4/8 används till asfalt- & betongtillverkning, gårdsgångar, dränering, mm.

Makadam 8/16 används till betongtillverkning, mm.

Makadam 16/22 används till asfalt- & betongtillverkning, dränering, mm. Finns även som tvättad, för infiltrationer & under betongkonstruktioner, mm.

Makadam 90/300 används till dränering, erosionsskydd, mm.