Stenmjöl 0/3 Används till plattsättning, skyddslager och som slitlager till ridbanor, mm.

Stenmjöl 0/8 Används till plattsättning och som slitlager till grusgångar, gårdsplaner, mm.

Bergkross 0/18 Används som slitlager till grusvägar, mm.

Bergbärlager 0/45 Används som överbyggnadsmaterial till tomter, planer, vägar, ridbanor, mm.

Stenmjöl 0/5 Används till plattsättning, mm.

Bergkross 0/12 Används som slitlager till gårdsplaner, mm.

Bergbärlager 0/32 Används som överbyggnadsmaterial till tomter, planer, vägar, ridbanor, mm.

Bergkross 0/90 Används som överbyggnadsmaterial till förstärkning & grundläggning av vägar, planer, mm.