Se vår prislista som finns på denna hemsida för aktuella produkter och priser. Lagstadgad mervärdesskatt på 25 % tillkommer alltid på priser som presenteras muntligt eller i skrift. Lagstadgad naturgrusskatt tillkommer f.n. med 15 kr per ton på våra sand, grus, singel- och naturstensprodukter. För frågor ring gärna 0451-700400 eller maila info@brodernahall.se

Sand & grus

Makadam

Sten

Bergkross